ΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ INTERNET
Οδηγίες και συμβουλές από την Microsoft

Τι ακριβώς είναι το Internet;

Το Internet είναι ίσως το διασημότερο και μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο, συνδέοντας εκατομμύρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) σε ένα τεράστιο δίκτυο που αποτελείται από επιμέρους δίκτυα.

Internet σημαίνει INTERnational NETwork, δηλαδή Διεθνές Δίκτυο ή Διαδίκτυο στα ελληνικά, και είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει το όνομά του. Το Internet είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο από Η/Υ και τους servers (εξυπηρετητές) με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι. Είναι μία σχέση «πελάτη/εξυπηρετητή» επειδή υπάρχουν κεντρικοί εξυπηρετητές που περιέχουν πληροφορίες στις οποίες μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση από πολλούς Η/Υ-«πελάτες». Το Internet έχει εκατομμύρια servers και εκατομμύρια «πελάτες» και οι πληροφορίες που περιέχει είναι πέρα από τα όρια αντίληψης του ανθρώπου.

Ποιος ελέγχει το Internet;

Δεν υπάρχει ένα άτομο επί κεφαλής του Internet. Δεν υπάρχει ούτε Πρόεδρος του Internet, ούτε Γενικός Διευθυντής που να ελέγχει τα πάντα. Υπάρχει όμως μια ομάδα εθελοντών που απαρτίζουν την ISOC (Internet SOCiety), δηλαδή την «Κοινωνία του Διαδικτύου». Η ISOC επιβάλλει την ύπαρξη συγκεκριμένων κανόνων ώστε να μπορούν όλοι οι υπολογιστές να επικοινωνούν μεταξύ τους.

1. Εξερευνώντας τον Παγκόσμιο Ιστό

2. Πώς ψάχνω στο Διαδίκτυο;

3. Τι μπορώ να κάνω στο Internet για να διασκεδάσω;

4. Προστατευτείτε στο Internet


 
Με τη συνεργασία

   

 
Χορηγοί

   
Χορηγοί Επικοινωνίας