Περιγραφή παιχνιδιού

Σκοπός:

Ψάχνεις σε 7 «Κόσμους»8αντικείμενα…

Βρίσκειςτα 56 αυτά διαφορετικά αντικείμενα…

Απαντάςστις ερωτήσεις που κρύβονται στα αντικείμενα, και πετυχαίνεις το μεγαλύτερο δυνατό σκορ!

Κανόνες:

Ψάχνεις

 • Επιλέγεις έναν από τους 7 Κόσμους και ψάχνεις τα 8 αντικείμενά του.

Βρίσκεις

 • Εντοπίζεις ένα αντικείμενο και το επιλέγεις.
 • Μπορείς να απαντήσεις στην ερώτηση με την οποία αυτό συνδέεται, ή να το φυλάξεις στη συλλογή σου για να απαντήσεις αργότερα και να μαζέψεις μερικά ακόμη ή όλα τα αντικείμενα.

Απαντάς

 • Απαντάς σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού/λάθους, που επιλέγονται τυχαία από μία μεγάλη ομάδα.
 • Κάθε ερώτηση ανήκει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο δυσκολίας. Τα επίπεδα δυσκολίας συνολικά είναι 8 (το 1ο είναι το δυσκολότερο και το 8ο το ευκολότερο)!
 • Χρησιμοποιείς τα εργαλεία του παιχνιδιού (αριθμομηχανή, μηχανή αναζήτησης, βοήθεια 50:50 κλπ).
 • Ψάχνεις, βρίσκεις, απαντάς οποτεδήποτε, με οποιαδήποτε σειρά, ή και διακόπτεις για να συνεχίσεις άλλη φορά!

Πετυχαίνεις

 • Παίρνεις για την 1η ερώτηση: 80, 2η: 70, 3η: 60, 4η: 50, 5η: 40, 6η: 30, 7η: 20, 8η: 10 (μέγιστοι βαθμοί).
 • Ο βαθμός μιας ερώτησης μειώνεται στο μισό, αν ζητήσουμε τη βοήθεια «50:50».
 • Ο χρόνος απάντησης των ερωτήσεων λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περιπτώσεις ισοβαθμιών.
 • Ενημερώνεσαι συνεχώς ανά Κόσμο και συνολικά για τα αντικείμενα που βρίσκεις και το σκορ που έχεις πετύχει.

Φάσεις:

Δοκιμαστική: Για την εξοικείωση με τους κανόνες του παιχνιδιού υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε δοκιμαστικά παιχνίδια (οσεσδήποτε φορές), που είναι συνεχώς διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο.

Αρχική: Το παιχνίδι παίζεται από οπουδήποτε, όποτε και όσο θελήσει ο συμμετέχων. Παίζει μέχρι 3 παιχνίδια (με 56 ερωτήσεις σε κάθε παιχνίδι), απαντώντας σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορεί, χωρίς χρονικό περιορισμό (σε οποιαδήποτε ώρα και μέρα της φάσης). Σε όλη τη διάρκεια της φάσης πληροφορείται τις ατομικές επιδόσεις του αλλά και το σκορ βάσης της δικής του τάξης (δηλαδή το σκορ που έχει συγκεντρώσει ο/η 300ός/ή σε σειρά επιτυχίας). Γνωρίζει δηλαδή:

 • το σκορ που έχει πετύχει στο παιχνίδι που παίζει (ανεξάρτητα αν το έχει ολοκληρώσει ή όχι),
 • το μεγαλύτερο σκορ που έχει πετύχει στα 3 παιχνίδια που έχει παίξει (με το οποίο μπορεί να προκριθεί),
 • το σκορ που έχει πετύχει ο/η 1ος/η και ο/η 300ός/ή (μεταβάλλονται συνεχώς ανάλογα με τις συμμετοχές).

Τελική: Το παιχνίδι παίζεται από κάθε προκριθέντα 1 φορά και διαρκεί 1 ώρα (με επιτηρητές στα Κέντρα Λυσία). Είναι ακριβώς ίδιο με αυτό της αρχικής φάσης, περιλαμβάνει όμως 5 αντικείμενα - ερωτήσεις ανά Κόσμο, δηλ. 5x7=35ερωτήσεις συνολικά.Οι 35 ερωτήσεις είναι ίδιες ανά τάξη για όλους τους συμμετέχοντες.


 
Με τη συνεργασία

   

 
Χορηγοί

   
Χορηγοί Επικοινωνίας