Σύνολο συμμετεχόντων δικτυακού τόπου ΛΥΣΙΑ αυτή τη στιγμή: 13
 
Δοκιμαστικός Διαγωνισμός
 
Σημερινές Συμμετοχές
25/3/2019  Δ΄Δημ.  Ε΄Δημ.  ΣΤ΄Δημ.  Α΄Γυμ.  Β΄Γυμ.  Γ΄Γυμ.  Α΄Λυκ.  Β΄Λυκ.  Γ΄Λυκ.
Έχουν παίξει έως τώρα  12  8  2  5  1  1  1  3  1
 
Υψηλότερη βαθμολογία  Δ΄Δημ.  Ε΄Δημ.  ΣΤ΄Δημ.  Α΄Γυμ.  Β΄Γυμ.  Γ΄Γυμ.  Α΄Λυκ.  Β΄Λυκ.  Γ΄Λυκ.
 2495  2156  2200  1942  1715  1919  828  1852  1903
 
Βαθμολογία Βάσης  Δ΄Δημ.  Ε΄Δημ.  ΣΤ΄Δημ.  Α΄Γυμ.  Β΄Γυμ.  Γ΄Γυμ.  Α΄Λυκ.  Β΄Λυκ.  Γ΄Λυκ.
 1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000
 

 
Με τη συνεργασία

   

 
Χορηγοί

   
Χορηγοί Επικοινωνίας