Σύνολο συμμετεχόντων δικτυακού τόπου ΛΥΣΙΑ αυτή τη στιγμή: 88
 
Δοκιμαστικός Διαγωνισμός
 
Σημερινές Συμμετοχές
12/9/2019  Δ΄Δημ.  Ε΄Δημ.  ΣΤ΄Δημ.  Α΄Γυμ.  Β΄Γυμ.  Γ΄Γυμ.  Α΄Λυκ.  Β΄Λυκ.  Γ΄Λυκ.
Έχουν παίξει έως τώρα  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 
Υψηλότερη βαθμολογία  Δ΄Δημ.  Ε΄Δημ.  ΣΤ΄Δημ.  Α΄Γυμ.  Β΄Γυμ.  Γ΄Γυμ.  Α΄Λυκ.  Β΄Λυκ.  Γ΄Λυκ.
 2498  2363  2446  1964  1957  2078  2069  1852  1903
 
Βαθμολογία Βάσης  Δ΄Δημ.  Ε΄Δημ.  ΣΤ΄Δημ.  Α΄Γυμ.  Β΄Γυμ.  Γ΄Γυμ.  Α΄Λυκ.  Β΄Λυκ.  Γ΄Λυκ.
 1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000
 

 
Με τη συνεργασία

   

 
Χορηγοί

   
Χορηγοί Επικοινωνίας