Αποτελέσματα μαθητών και μαθητριών που προκρίνονται στην τελική φάση

Επιλέξτε την αντίστοιχη τάξη
 
Τάξη  Δ΄Δημ.  Ε΄Δημ.  ΣΤ΄Δημ.  Α΄Γυμ.  Β΄Γυμ.  Γ΄Γυμ.  Α΄Λυκ.  Β΄Λυκ.  Γ΄Λυκ.
Υψηλότερη βαθμολογία  2557  2539  2536  2503  2472  2568  2450  2331  2576
Βαθμολογία Βάσης   1884   1601   1462   1192   900   700   800   600   400


 
Χορηγοί

   

 
Συνεργαζόμενοι φορείς