Αποτελέσματα μαθητών και μαθητριών που προκρίνονται στην τελική φάση

Επιλέξτε την αντίστοιχη τάξη
 
Τάξη  Δ΄Δημ.  Ε΄Δημ.  ΣΤ΄Δημ.  Α΄Γυμ.  Β΄Γυμ.  Γ΄Γυμ.  Α΄Λυκ.  Β΄Λυκ.  Γ΄Λυκ.
Υψηλότερη βαθμολογία  2545  2576  2510  2576  2489  2537  2292  2576  2363
Βαθμολογία Βάσης   1859   1655   1614   1009   900   700   800   600   400


 
Χορηγοί

   

 
Συνεργαζόμενοι φορείς