Προκρίνονται στην τελική φάση του Λυσία 2018

Τάξη:  ΣΤ΄Δημοτικού
 
 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πόλη  Σχολείο

 
Χορηγοί

   

 
Συνεργαζόμενοι φορείς