Προκρίνονται στην τελική φάση του Λυσία 2015

Τάξη:  A΄Γυμνασίου
 
 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πόλη  Σχολείο

 
Χορηγοί

   

 
Συνεργαζόμενοι φορείς