Προκρίνονται στην τελική φάση του Λυσία 2021

Τάξη:  Γ΄Γυμνασίου
 
 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πόλη  Σχολείο

 
Χορηγοί

   

 
Συνεργαζόμενοι φορείς